Företaget  Boken om SLA  Upphandling  ISO 20000  Workshop  Utbildning  Tjänster  Uppdrag  Kontakt      

Service Management Design - Workshop

Workshop ledare - vid uppstart, genomförande och överlämning av förändring till organisation eller andra förändringsprojekt. Exempel på ämnen:

Service Management ur ett Kund- eller Systemägar-perspektiv
     • hantering av de åtaganden Kund/Systemägare ansvarar för
Service Management ur ett Tjänsteleverantörsperspektiv
     • hantering av de åtaganden Tjänsteleverantören ansvarar för
Skapa Tjänste-beskrivningar inför Service Management
     • bastjänster och tilläggstjänster
     • tjänstekatalog-upplägg och kostnadsuppföljning, samt debitering
Skapa Tjänstenivå-beskrivningar för Tjänster
     • samt mätningar av tjänstenivåer
Skapa SLA Service Level Agreement
     • överenskommelser exempelvis SLA, OLA och Kontrakt
Organisationen och processer i ITIL
     • Hur processerna utförs idag och imorgon
     • Uppstart av aktivitet kring enskild ITIL process
Förankring av Service Management
     • Hur marknadsföra Service Management och/eller SLA
Organisation kring Tjänstehantering
     • Roller kring produktion och förändring av tjänster


Service Management kan översättas med Tjänstehantering