Företaget  Boken om SLA  Upphandling  ISO 20000  Workshop  Utbildning  Tjänster  Uppdrag  Kontakt      

Service Management Design – Kurser

SMD AB kan erbjuda följande utbildningar i kundens lokaler med Staffan Ogvall som kursledare. Utbildningarna sker i egen regi eller i samarbete med partners.

ITIL v3 Introduktion, en heldag/halvdag (kan även göras för ITIL v2)
    - Övergripande om ITILs tjänstelivscykel och processer
ITIL v3 Foundation, tre heldagar
    - Certifieringsutbildning kring ITIL
ISO 20000 Introduktion, en heldag
    - Övergripande om internationell standard baserad på ITIL
SLA Service Level Agreement, 2 heldagar
    - Avtalsinnehåll och tjänstebeskrivningsarbete kring SLA
Support Center Analyst, 2 heldagar
    - Certifieringsutbildning för supportspecialister i Helpdesk/Service Desk
Support Center Teamleader, 2 heldagar
    - Certifieringsutbildning för teamledare inom Helpdesk/Service Desk
Processarbete, 2 heldagar
    - Processorientering som grund för ständig förbättring av arbetsflöden

Workshops, oftast halvdagar
    • Service Desk
    • Incident Management processen
    • Problem Management processen
    • Change Management processen
    • Service Level Management processen

Kontakta oss för ytterligare information: info@smdesign.se