Företaget  Boken om SLA  Upphandling  ISO 20000  Workshop  Utbildning  Tjänster  Uppdrag  Kontakt      

Service Management Design - Uppdrag

SMD har de senaste åren haft uppdrag kring Service Management området på följande företag:
AGA, AstraZeneca, Ericsson Global IT Services (numera Hewlett Packard), Ericsson Process & Application Consulting (numera IBM), Föreningssparbanken (Swedbank), Karolinska sjukhuset, NCC, Pfizer, KF (Coop Sverige), SE Banken, Sif (Unionen), Skanska, Skatteverket, Stockholms Läns Landsting, Stockholms Universitet, Sveriges Riksbank, Sveriges Riksdag, samt Chalmers, Dimension, Falck Security, HSB Syd, HSB Väst, Karlskrona Kommun, Landstinget Dalarna, Landstinget i Värmland, Landstinget Västmanland, Luftfartsverket, RFV, Sandvik, SIF, Telia, Volvo, Västra Götalandsregionen, m.fl.

Uppdragsområden:
• Uppstart av IT Service Management
• Starta IT Service Desk, inklusive tjänstenivåer
• Starta generell Service Desk, inklusive tjänstenivåer
• Upphandlingsstöd för ärendehanteringssystem
• Tjänstekatalog för befintliga tjänster (Service Catalogue)
• Överenskommelse om driftsnivå (Operational Level Agreement)
• Överenskommelse om tjänstenivåer (Service Level Agreement)
• Avtalsstrukturer och mallar
• Kommunikationsplan kring ITSM och SLA
• Processer kring tjänstehantering (Support och Delivery)
• Order process och work flow hantering

 

hem