Företaget  Boken om SLA  Upphandling  ISO 20000  Workshop  Utbildning  Tjänster  Uppdrag  Kontakt      

Service Management Design - Tjänster

Erbjuder all nödvändig hjälp man behöver kring tjänstehantering.


Workshop ledare - vid uppstart, genomförande, överlämning eller förändring

Projektledare - förändringsprojekt, med resurser från uppdragsgivarens organisation

Projektstöd - till uppdragsgivarens egna projektledare och egna projektresurser

Mentor – rådgivning och ”bollplank” till företagsledning, linjechef, enskilda medarbetare

Utbildare - företagsspecifik utbildning kring ämnen inom tjänstehanteringsområdet

Talare - anförande kring önskade ämnen inom tjänstehanteringsområdet

Förbesiktigare - granskning av organisationens hantering av tjänster kontra standard

 

                    Till Er Tjänst för Er Tjänst

 

 


hem