Företaget  Boken om SLA  Upphandling  ISO 20000  Workshop  Utbildning  Tjänster  Uppdrag  Kontakt      

ISO 20000 efter ITIL – en svensk presentation av framtidens krav

Presentationen kan också utföras i kursform under heldag, halvdag, kvällstid eller helgtid helt enligt dina behov.

Om några år kommer ett antal tjänsteleverantörer att vara ISO-certifierade, vilket betyder att de kan bevisa att de har ordning och reda i sina tjänsteleveranser.

Som KUND kan det vara bra att förbereda sig på hur man hanterar dessa professionella leverantörer.

Som LEVERANTÖR är det dags att förbereda sig för de krav som ska uppfyllas. Om man har börjat införa processorienterat arbetssätt enligt ITIL är det intressant att lägga in skall-kraven från ISO 20000. Om man inte har börjat bör man veta vilka skall-kraven är, så att man startar i god tid.

Kontakta oss för offert eller ytterligare information: info@smdesign.se

ITIL är ett processorienterat ramverk kring leverans av tjänster.

ISO 20000 är en internationell standard för certifiering av tjänsteleverantörer. Varje år efter en certifiering görs en mindre kontroll att man fortfarande följer standarden för att man ska få behålla certifieringen.hem