Företaget  Boken om SLA  Upphandling  ISO 20000  Workshop  Utbildning  Tjänster  Uppdrag  Kontakt      

Service Management Design - Boken om SLA

NY SVENSK BOK OM TJÄNSTEHANTERING
Boken om SLA, med underrubriken Förväntanshantering kring tjänster, innehåller erfarenheter författaren gjort själv eller fått från kollegor och från andra under nära 20 års arbete med tjänste- och processorientering. LÄS MER 

Signerad bok
Du kan beställa ett signerat exemplar av Boken om SLA genom att sända ett mail med ditt namn, adress och telefonnummer till info@smdesign.se så sänder vi boken med posten inom några dagar. Priset är 472 kr inklusive moms och portokostnad alternativt fraktavgift tillkommer.

Uppdateringar
Kompletterande information till boken kommer att tas fram, så försäkra dig om att erhålla denna genom att sända ett mail till info@smdesign.se med ditt namn. Sänd även synpunkter och kommentarer till kring boken till denna mailadress.


Tillönskar dig en intressant läsning!


Läs mer om boken